จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ณ ชุมชนร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ศูนย์บริการการพยาบาล นำอาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนร่มทิพย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักSocial distancing

 

Comments are closed.