จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสืบไป

Comments are closed.