จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วัยก่อนเกษียณในบุคลากรและลูกจ้าง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วัยก่อนเกษียณในบุคลากรและลูกจ้างจำนวน 53 ราย บริเวณห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 โดยมีการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง การคัดกรองความเครียด  และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง  โดยมีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชาการจัดการกับความเครียด

Comments are closed.