จัดกิจกรรมสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ตอน “สานฝันทางไกลหัวใจใกล้เธอ”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ตอน “สานฝันทางไกลหัวใจใกล้เธอ” เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดผ่านทาง Online โดยใช้ Facebook กลุ่มปิด และ Google Meet ในการดำเนินกิจกรรม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม มีดังนี้

  • เพื่อแนะนำสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

Comments are closed.