จัดสาธิตการทำยาหม่อง โดยศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการดูแลตนเองโดยใช้แพทย์แผนไทย โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการสาธิตการทำยาหม่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำให้เองได้ 

Comments are closed.