จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนดารุ่ลนาซีฮะห์

วันที่ 1มีนาคม.2563  ศูนย์บริการการพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการ นำโดย ผ.ศ. ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์ อาจารย์ ดร. ศรารินทร์ พืทยพิรยะพงศ์ และนักศึกษาพยาบาล ให้บริการวิชาการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุชุมชนดารุ่ลนาซีฮะห์ โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก ร่วมอบรม

Comments are closed.