กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์ วิลล่า

วันที่ 1มีนาคม.2563  ศูนย์บริการการพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการ นำโดย ผ.ศ. ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์ อาจารย์ ดร. ศรารินทร์ พืทยพิรยะพงศ์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 28คน ให้บริการวิชาการ ที่ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์ วิลล่า 6 ซอย 7 โดยมีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเเลือดหัวใจ การให้ความรู้ในการป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจ ให้แก่ประชาชนจำนวน 56 คน การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลอาสาสมัครสุขภาพ จำนวน 11 คน
และร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อประเมินความต้องการบริการสุขภาพ และวางแผนการพัฒนาด้านบริการสุขภาพในหมู่บ้านประจำปี 2563

Comments are closed.