บริจาคเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี พร้อมด้วยนางศรีรัตน์ ทรงศิริ เป็นตัวแทนศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 63  ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรมและพัก เนื่องในโอกาสครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (106 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย )

Comments are closed.