บริจาคเงิน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คุณพรศิลป์ และ คุณรัตนาภรณ์ พัชรินทรัตนะกุล บริจาคเงินจำนาน 150,000 บาท ให้กับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อเข้าสมทบทุนคุณพรศิลป์ และ คุณรัตนาภรณ์ พัชรินทรัตนะกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาล

Comments are closed.