บวงสรวงอาคารสุทธาทิพย์

24 ตุลาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีบวงสรวงอาคารสุทธาทิพย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มโครงการปรับปรุงฐานรากอาคารสุทธาทิพย์ และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้บวงสรวงป้ายตราสัญญาลักษณ์อาคารสิริธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธี

Comments are closed.