ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองนํ้าแบบ ๓ ท่อ สแตนเลส (กรอง ๓ ขั้นตอน) อาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะ

Comments are closed.