ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถวพักคอย ๒ ที่นั่ง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.