ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำนํ้าเดือด ๑๕-๒๕ ลิตร อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.