ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล Digital Signage อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

Comments are closed.