ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.