ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.