ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรม อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.