ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงควบคุมวงจรเครื่องปรับอากาศฯ (PCB+RE ๔๒ HAE/HBE/HAS/HBS๐๑๘-๓๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.