ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นชั้น ๒ โถงหน้าห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร และคุณอุดม สุภาไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.