ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำและติดตั้งกระจกและบานเกร็ดอลูมิเนียมสำหรับป้องกันฝนสาดโถงทางเดินในอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยวิธีคัดเลือก

Comments are closed.