ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.