ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมการก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาสถาบัน ห้องสรง ชั้น ๘ และ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น ๓ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.