ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินทรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.