ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

Please follow and like us:

Comments are closed.