ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.