ป.โท

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศและกำหนดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถสมัครได้ที่  https://edu.stin.ac.th/

รอบที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

รอบที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

ทุนการศึกษาในระดับบัญทิตศึกษา 10 ทุน 

Comments are closed.