ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19 ” ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญมาศ ชื่นอารมณ์ จากบริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ “การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19 ” จากนั้น มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของชมรม และคัดเลือกประธานชมรม เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ตอบความต้องการของผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ สังคม และสวัสดิการLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Comments are closed.