ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

     📆วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564    👩‍💼ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาพยาบาลสถาบัน
     🙏ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
     👉เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
➡️ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี
#ExpertswiththeHeart
#STIN

Comments are closed.