ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
      💉จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาและบุคลากรสถาบัน 
     👉โดยให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กับบุคลากรสถาบัน (รอบที่1)
    🤵‍♀🤵มีบุคลากรสถาบันรับบริการฉีดวัคซีนฯ จำนวน 73 คน
    👩‍⚕️ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ร่วมเป็นผู้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรสถาบันด้วย

#STIN
#ExpertswiththeHeart

Comments are closed.