พบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดให้มีการพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสื่อสารความคืบหน้าการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน พร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาลระหว่างวันที่ 23 และ 24 กันยายน 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.