พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ และลงนามถวายพระพร

          24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากรสถาบันและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ และลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.