_DSC0048

“พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง”

📅 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
🔺เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธี
❤️ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 “พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง”
😍เป็นกิจกรรมการรับน้องที่ช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน และยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยของนักศึกษา และยังช่วยให้น้องใหม่สามารถปรับตัวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทยได้อีกด้วย
🔷ณ บริเวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.