พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Caregivers) ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และรศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Caregivers) ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

        โดยมี อ.ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกความร่วมมือ

       นอกจากนี้ยังมี ศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และ ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ฯ และผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.