พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ของสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 201 คน ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมี ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์  ร่วมในพิธี

พิธีสวมหมวกเป็นประเพณีของวิชาชีพการพยาบาลและของสถาบันที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นการแสดงถึงการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลโดยสมบูรณ์ พิธีนี้จะจัดขึ้น ภายหลังจากที่นักศึกษาพยาบาล  ได้สอบผ่านวิชาพื้นฐานมาแล้ว เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะรับการฝึกฝนอบรม ในบทบาทหน้าที่ของพยาบาล ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีงาม ต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของวิชาชีพการพยาบาล และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หมวกพยาบาลมีวิวัฒนาการมาจากหมวกของแม่ชีในศาสนาคริสต์ ด้วยวิชาชีพการพยาบาลเริ่มต้นจากการที่ผู้ศรัทธาในพระเจ้ารวมกลุ่มกันทำงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ต่อมาในสมัยของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (ค.ศ. 1820-1910) ซึ่งเป็นผู้นำทางการพยาบาลชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียง ได้กำหนดให้หมวกเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลในโรงเรียนของเธอ ราวปี ค.ศ. 1900 หมวกพยาบาลในประเทศไทย สมัยแรกเป็นผ้าขาวบางคลุมศีรษะ มีลักษณะจีบพองทรงหม้อตาลและรวบผมเข้าไว้ในหมวกทั้งหมด มีกระบังผ้าขาวบางพับขึ้นข้างบนเพื่อดูงามตา และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน สำหรับหมวกพยาบาลสภากาชาดไทยนั้น แต่เดิมเป็นหมวกคลุมทั้งศีรษะ ต่อมาใช้เป็นผ้าคลุมผม จนกระทั่งถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ้าเป็นของหายากและราคาแพง นางสาวสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในสมัยนั้นให้เปลี่ยนเป็นหมวกสีขาวล้วนไม่มีแถบคาด ซึ่งสีขาวที่ใช้เป็นเครื่องแบบและหมวกของพยาบาลนั้น หมายถึง

Chastity                   ความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ

Humility                  ความสุภาพ ถ่อมตัว

Obedience               การรักษาวินัย

Service                    การบริการแก่เพื่อนมนุษย์

และความว่า Nurse ที่แปลว่าพยาบาลนั้น มาจากอักษรนำของคำดังต่อไปนี้

Neatness                 ความหมดจดเรียบร้อย

Usefulness               ความมีผลประโยชน์

Responsibility            ความรับผิดชอบ

Sacrifice                  การเสียสละ

Encouragement         การรู้จักปลุกปลอบ ให้กำลังใจ

Comments are closed.