พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

21 ตุลาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย และหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

Comments are closed.