มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญให้กับหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสถาบัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแทนคำขอบคุณเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

Comments are closed.