มอบหน้ากากอนามัย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแทนความห่วงใยจากสถาบันให้กับบุคลากรสถาบันทุกคน

Comments are closed.