มาตรการของสถาบัน

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย

เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการอื่นๆ

ประกาศสภากาชาดไทย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Comments are closed.