รับบริจาคเงิน

เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจาก นางเพ็ญพักตร์ วัชรินทร์วงศ์จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.