รับใบประกาศและเข็มที่ระลึกในโอกาสที่ร่วมปฏิบัติงานครัวพระราชทาน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับใบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อเป็นการขอบคุณ เนื่องในโอกาสที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 

Comments are closed.