ร่วมกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกับ สภาการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันพยาบาลแห่งชาติ) พร้อมกับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Comments are closed.