ร่วมงาน 99 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

23 ธันวาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะบุคลากรสถาบัน ร่วมตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ครบ 99 ปีสู่ปีที่ 100 

Comments are closed.