3_1

ร่วมงาน Medical Drama for Inter Professional Education

          ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประธานคณะทำงาน พร้อมกับคณาจารย์คณะทำงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมงาน Medical Drama for Inter Professional Education เพื่อชมภาพยนตร์ Emergency Love ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการสอนรูปแบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) ในโครงการการพัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ มี ผศ.จารุณี นุ่มพูล และ อ.ญานิศา ดวงเดือน คณะทำงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาบทภาพยนตร์

Comments are closed.