วางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา นำคณะนักศึกษาพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมทรงม้าและในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้นำพวงมาลาเพื่อสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมรูป 2 รัชกาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอีกด้วย

Comments are closed.