วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Comments are closed.