ศูนย์การเรียนรู้ด้านบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แผลกดทับ ภัยร้าย…ต้องรู้ ของผู้ดูแล ทาง VDE Call

Comments are closed.