สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม และกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ และผู้อำนวยการกองบริการ
ทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการประชุม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในเรือนจำหรือทัณฑสถานทั่วประเทศจำนวน 161 คน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากกรมราชทัณฑ์ สภาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.