สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ แห่งเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ — ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ต้อนรับศาสตราจารย์ โทชิกิ มิซุโนะ ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนทางวิชาการนานาชาติและหัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยา และ ศาสตราจารย์ เอโมโตะ อะสึโกะ ศาสตราจารย์สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ และจิฮิโระ สึจิยะ คณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และแนะนำสถาบัน แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ณ ห้อง ๘๐๒/๔ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา จากนั้นคณะผู้บริหารได้นำคณะผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

STIN Welcomed the Executives of Kyoto Prefectural University of Medicine,Kyoto, Japan

On 17 January 2020 — Professor Toshiki Mizuno, Director of International Academic Exchange Center and Chairman of the Department of Neurology; Professor Emoto Atsuko, Professor of Gerontological Nursing, School of Nursing; and Ms. Chihiro Tsuchiya, a staff of International Academic Exchange Center, Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan officially visited Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing, Bangkok, greeted by Assistant Professor Dr. Sukuma Tithiphontumrong, Assistant President for International Relations and Special Affairs, along with Dean of Undergraduate Study of Nursing Science and Dean of Graduate Study at room no. 802/4, the 8th floor and discussed on the initiative possibility of collaboration and promoting exchange programme to the students of both institutes.

Comments are closed.