รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา

รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา

18 พฤษภาคม 2562
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนแก่สถานศึกษา จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยสถาบันได้รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประเภท รางวัลต้นแบบ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )

Comments are closed.