สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด-19 กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ “ STIN อาสา ” ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับผู้นำชุมชุม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยการตรวจแบบ antigen test kit (ATK) และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด-19 กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมู่ 7 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นประชาชนในกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ จำนวน 70 ราย และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 7 ราย

#STIN #STINอาสาต้านภัยCovid19 #ExpertswiththeHeart
#นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา #นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย

Comments are closed.